DIVA Group
 • EnglishVietnamese
 • DIVA Group
  Ban lãnh đạo
  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  ÔNG LÊ THẾ HAI

  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  Họ Tên: Lê Thế Hai

  Năm Sinh: 1991

  Quốc Tịch: Việt Nam

   

  “Thành công là mang đến giá trị cho xã hội

  Chứ không phải lợi nhuận mang về”

  THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  Ông PHẠM HIỀN NAM

  PHÓ CHỦ TỊCH

  Bà LÊ THỊ HƯƠNG

  TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH

  Ông LÊ MẠNH HÀ

  PHÓ CHỦ TỊCH

  BAN GIÁM ĐỐC

  Ông LỮ DUY HUYNH

  GIÁM ĐỐC SÁNG TẠO

  Ông ĐỖ NGỌC TÙNG

  GIÁM ĐỐC MARKETING

  Ông DOÃN TRUNG ÁNH

  GIÁM ĐỐC VĂN HÓA

  Ông VÕ ĐỨC TÁM

  GIÁM ĐỐC TRUYỀN THÔNG

  Ông NGUYỄN ĐỨC TOÀN

  GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH CHÂU ĐỐC, LONG XUYÊN

  Bà ĐINH THỊ THU HÀ

  GIÁM ĐỐC BÁN HÀNG VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

  Ông BÙI MẠNH TUYẾN

  GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH SÓC TRĂNG, BẠC LIÊU