Ban lãnh đạo

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ÔNG LÊ THẾ HAI

TỔNG GIÁM ĐỐC

Họ Tên: Lê Thế Hai

Năm Sinh: 1991

Quốc Tịch: Việt Nam

“Thành công là mang đến giá trị cho xã hội

Chứ không phải lợi nhuận mang về”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông PHẠM HIỀN NAM

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông VÕ ĐỨC TÁM

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Bà ĐINH THỊ THU HÀ

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

Ông NGUYỄN TẤN PHÁT

GIÁM ĐỐC LABO 5D

Bà VŨ THỊ QUYÊN

GIÁM ĐỐC CHUỖI CUNG ỨNG

Bác sĩ NGUYỄN XUÂN HÒA

GIÁM ĐỐC PHÒNG KHÁM ĐA KHOA PHƯƠNG NAM

Bà LÊ THỊ LỆ

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH HỆ THỐNG NHA KHOA QUỐC TẾ DAISY

QUẢN LÝ
Image
Trần Thị Thảo Trang
QUẢN LÝ VÙNG
Image
Trần Trúc Ly
QUẢN LÝ VÙNG
Image
Lê Hoàn Nam
QUẢN LÝ VÙNG
Image
Trịnh Thị Quang
QUẢN LÝ VÙNG
Image
Nguyễn Ánh Tuyết
QUẢN LÝ VÙNG
SƠ ĐỒ NHÂN SỰ
Maps